• September 19, 2022
  • Rain Medya & Ajans
  • 0

18 metre uzunlu?u, 8.20 metre geni?li?i ve araç ile birlikte yüksekli?i 5.70 metre yüksekli?i olan midye toplama teknesi Gebze’den Poyrazköy’e ta??nd?. ?stanbul s?n?rlar? içerisinde en uzak mesafeye ta??nan en büyük deniz ta??t? 90 kilometre boyunca gerekli önlemler al?narak Poyrazköy Liman?’na ta??nd?.

Kodaman A??r Nakliye ve Proje Ta??mac?l??? kurucusu Salih Kodaman, gündeme Poyrazköy Liman?’na tekne ta??nmas? gelince kendileri ile irtibata geçildi?ini ve yapt?klar? yol etütleri sonras?nda ölçülerin limitte oldu?unu fakat yine de ürünü ta??yabileceklerini bildirdiklerini dile getirdi.

Yol güzergah?nda 5 köprü geçi?i, 9 trafik lambas? ve 14 adet ba? üstü levhan?n alt?ndan geçilirken yine güzergah üzerinde yüzlerce kablonun alt?ndan kablolar?n kald?r?lmas?yla geçi?ler yap?ld?. Yolda verilen mola ve seyir halindeki araçlar? engellemek için yol verilerek toplamda 28 saatte ürün adresine ula?t?.

Rain Medya & Ajans

Rain Media Agency - Founder Hesab?

Leave a Reply

%d